Huisregels

Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen. Het zijn de huisregels van de praktijk. De meeste huisregels spreken voor zich. Ook patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn, kunnen hierin nuttige informatie vinden. Zo helpt iedereen mee om het voor elkaar zo aangenaam mogelijk te houden en weten we met elkaar waar we aan toe zijn!

Afspraken

Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak en zonder (open) spreekuren (uitgezonderd de weekenddienst). Dit betekent dat het zinloos is om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling direct behandeld te worden (muv super-spoed). Afspraken kunnen uitsluitend digitaal via deze site, telefonisch of aan de balie worden gemaakt.

Afspraakherinnering

Wij herinneren u graag aan uw afspraak via de mail, het is daarom van belang dat uw gegevens up to date blijven. Wij vragen u dan ook ons te informeren als deze informatie wijzigt.  U kunt met ons contact opnemen op ons vaste telefoonnummer of via mail . Let op! Het feit dat wij u helpen herinneren aan uw afspraak is een extra dienst van onze zijde. Echter, u blijft er zelf verantwoordelijk voor dat u op uw afspraak verschijnt. (Een niet ontvangen bevestiging is geen reden niet te verschijnen)

Bezoek

Tijdens het bezoek bij uw tandarts kunt u het volgende verwachten: Afnemen van een medische vragenlijst. Een onderzoek met spiegelsonde (controle). Een röntgenologisch onderzoek, meestal bestaand uit 2 overzichtsfoto’s en eventueel een grote overzichtsfoto. Bespreken van de problemen en het samen met u maken van een behandelplan. Daar waar zich grote problemen voordoen kan een extra röntgenfoto noodzakelijk zijn. Schroom niet om te vragen naar uitleg over bepaalde problemen. De tandarts wil graag met u meedenken en uw problemen zo goed mogelijk oplossen. In onze praktijk bevelen wij het sterk aan om minimaal 1 maal per jaar voor controle en tandsteen verwijderen te komen. (Jongeren 2 maal per jaar) Patiënten die langer dan 2 jaar niet zijn verschenen kunnen worden uitgeschreven.

Afhankelijk van het advies van uw tandarts kan dit variëren, al naar gelang uw eigen gebitssituatie dit noodzakelijk maakt. Wij willen u graag van de best mogelijke zorg voorzien en onnodige kiespijn voor u voorkomen. Wij besteden veel aandacht aan preventie. Indien noodzakelijk verwijzen wij naar de mondhygiëniste en maken regelmatig (per 3-6 jaar) röntgenfoto’s bij onze patiënten.

Uitloop

Wanneer een patiënt belt, is aan de telefoon niet altijd goed in te schatten wat de juiste oplossing is. Hierdoor gebeurt het wel eens dat een behandeling langer duurt dan voorzien en uitloopt, waardoor een volgende afspraak later kan beginnen. Wij rekenen hierbij op uw begrip.

Te laat / No-show

Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek. Indien u niet in staat bent uw afspraak na te komen, verzoeken wij u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Indien u langer dan 24 uur van te voren afbelt krijgt u geen rekening, echter, indien u niet op tijd afbelt, of zonder bericht niet op uw afspraak verschijnt, wordt deze afspraak mogelijk aan u doorberekend volgens de standaard code C90. Het bedrag is afhankelijk van de behandeling.

Indien u 3 maal niet op uw afspraak komt of te laat afbelt zonder geldige reden (zoals een ernstige ziekte of een noodgeval), zullen wij ons genoodzaakt zien u uit ons bestand uit te schrijven.

Spoed

Wanneer u ’s ochtends voor 10.00 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval, proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen. Sowieso zijn wij telefonisch bereikbaar tot half 1.

Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.

Indien wij niet aanwezig zijn, staat op het antwoordapparaat altijd de dienstdoende tandarts vermeld.

Informed consent

U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele wijzigingen aan ons (bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, adres of telefoonnummers, emailadres). Bij uitgebreide behandelingen kunt u van ons van tevoren een begroting ontvangen en een zogenaamd Zorgsom overzicht. Alleen indien een patiënt mondeling/schriftelijk akkoord is gegaan met de mondeling/schriftelijk verstrekte begroting, wordt een patiënt in onze praktijk behandeld. Leest u de begroting altijd zorgvuldig door! De bedragen op de begroting zijn slechts een indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend in het geval van onvoorziene omstandigheden (naar redelijkheid). Wijzigingen in het behandelplan en tariefwijzigingen zullen worden doorgevoerd.

Uw eigendommen

Waak zelf over uw eigendommen. Tandartspraktijk Hurx is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten. Wij bewaken onze eigendommen dmv videobeelden, deze dienen vooral tbv veiligheidsdoeleinden.

Zwangerschap

Indien u (vermoedelijk) zwanger bent, meld dit dan steeds duidelijk aan de tandarts voor de behandeling. De meeste behandelingen kunnen gewoon uitgevoerd worden tijdens de zwangerschap, zonder problemen voor uw kind.

 

Betalingen

Heeft u een tandartsverzekering? Dan worden onze nota’s gemaakt en verstuurd door FAMED. Zij sturen rekeningen naar u of rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. U heeft geen tandartsverzekering? De behandeling kan dan direct betaald worden. Een pinautomaat is hiervoor aanwezig.

Onze tarieven worden vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgauthoriteit) en zijn dus gelijk aan andere praktijken.

Heeft u vragen over de rekening dan kunt u contact opnemen met FAMED (Zie https://notavanfamed.nl/login). U blijft er zelf verantwoordelijk voor dat uw rekening wordt betaald en ook of u zich wel of niet wilt verzekeren voor tandheelkundige hulp. Betalingen tijdens de week- of weekenddienst geschieden uitsluitend per PIN (volwassenen, jongeren tot 18 jaar kunnen worden doorgestuurd). Wij raden u aan dat u zichzelf goed op de hoogte stelt voor welke zaken u verzekerd bent en voor welk maximum bedrag, zodat u geen nare verrassingen te wachten staan.

Tandarts Hurx biedt een service aan (Zorgsom), waardoor eventuele vergoedingen kunnen worden berekend. Dit dient slechts ter indicatie, u blijft verantwoordelijk voor het nakijken van de vergoedingen. U mag de begroting uiteraard overleggen met uw verzekeraar.

Op alle behandelingen die worden gefactureerd zijn de FAMED-betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg van toepassing. U kunt deze betalingsvoorwaarden vinden achterop de rekening van FAMED. Deze betalingsvoorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegezonden.