Algemene mededelingen

- Per 25 mei 2018 treedt een verscherping in van de privacywetgeving op Europees niveau. U vindt hier meer informatie (link)

- Voor de volledigheid: u kunt bij ons alleen betalen via Famed. (PIN werd bijna niet meer gebruikt, contant niet ivm veiligheid en per bank is te onhandig voor ons)

- De uitslag van de patiëntenenqûete september 2017: download hier! Dank voor de inzendingen!

- Per 1 januari 2017 hebben we helaas geen parkeervergunningen meer ter beschikking... De gemeente wijzigt haar beleid t.a.v. het parkeren; per 1 januari 2017 zullen de kentekens worden gescand. Voor ons is het niet mogelijk per vergunning de kentekens aan te passen in het gemeentelijke systeem. U kunt uiteraard in de omgeving gratis parkeren (vraag het de assistente even), of gebruik maken van Parkline/Yellowbrick (zone 4702)