"You don't have to brush your teeth — just the ones you want to keep"

Aan de rand van het centrum van Roosendaal zijn we sinds 2009 gevestigd en voeren zelfstandig het vak in brede omvang uit. Na fusie van de praktijk van drs. W.J. Vermeulen en drs. H. de Braaf bestaat ons kleine team uit één tandarts (Remy Hurx), twee assistentes en een balie-assistente. Onze werkwijze kenmerkt zich door de kleinschalige aanpak van vroeger, met de vergaande digitalisering en technieken van nu. Wij geloven niet in een praktijk waarbij vijf patiënten naast elkaar liggen en tegelijkertijd worden behandeld door de tandarts, maar sluiten onze ogen ook niet voor moderne ontwikkelingen als de verdovende assistente, met lichte preventieve taken. We bieden diverse soorten behandelingen aan en gebruiken met trots en passie state-of-art methoden. U kunt bij ons niet alleen terecht voor uitgebreide esthetische behandelingen en ingewikkelde implantologische oplossingen, maar ook voor "goed is goed" behandelingen. Dat er meer wegen zijn die naar Rome leiden is vanzelfsprekend. Een goed gebit is een waardevol bezit!

 

Algemene mededelingen

- Per 1 januari 2017 hebben we helaas geen parkeervergunningen meer ter beschikking... De gemeente wijzigt haar beleid t.a.v. het parkeren; per 1 januari 2017 zullen de kentekens worden gescand. Voor ons is het niet mogelijk per vergunning de kentekens aan te passen in het gemeentelijke systeem. U kunt uiteraard in de omgeving gratis parkeren (vraag het de assistente even), of gebruik maken van Parkline/Yellowbrick (zone 4702)

- Vanaf 1 april 2016 versturen we geen oproepkaartjes meer; de meeste mensen worden inmiddels per email op de hoogte gebracht. Indien u geen email heeft, belt de assistente u als het weer tijd is voor de periodieke controle. U kunt uw emailadres doorgeven voor uw oproepherinnering.