Garantie

Coulance is de juiste benaming

De mens is geen machine die je met wat sleutelwerk weer repareert. Elk mens kan anders reageren op een behandeling. Daarnaast is het mondmilieu een harde omgeving. Bacteriën, zuren, nootjes, etc tasten de omgeving aan. Maar ook te hard poetsen en kauwen; uw gebit slijt nu eenmaal.

Als een vulling na het zetten los komt of een kroon volledig afbreekt verwacht u wel weer een oplossing. Alhoewel garantie in de gezondheidszorg niet kan (we leveren nl geen producten maar prestaties. Tandartsen hebben de verplichting zich in te spannen voor u en dat is iets anders dan een resultaatverplichting. Dat laatste kan ook niemand geven) kennen we bij Tandartspraktijk Hurx wél een coulanceregeling. Voor het gemak wordt dit wel eens verward met garantie.

Mocht bijvoorbeeld een vulling na een week loskomen, dan gaan we er van uit dat dit een foutje is geweest tijdens het plakken (ook wij zijn mensen!). Dan wordt de vulling gratis opnieuw gelegd. Hoe dit bij ons werkt vindt u hieronder.

Gelukkig kennen wij weinig voortijdige problemen, wij registreren ze om er van te leren. Elke gelegde vulling, kroon, implantaat, etc wordt bij ons op het unieke elementnummer vastgelegd. Zelfs per vlak (zeg maar noorden, zuiden etc vd tand/kies). Het elementnummer heeft twee cijfers, deze staan ook op uw factuur. Het eerste cijfer geeft aan in welke hoek. 1 is rechtsboven (uw rechts, niet de rechterkant als men u aankijkt). 2 linksboven, 3 linksonder en 4 rechtsonder. Het tweede getal geeft de positie aan vanaf het midden van het gezicht. De hoektand is bijv nr 3. De eerste grote kies nr 6. (Ook als de kleine kiezen ervoor getrokken zijn) De tandarts bekijkt of het om dezelfde tand/kies gaat en in het geval van een vulling om het gelegde vlak. In één tand of kies komen vaker meerdere vullingen voor.

- vulling: coulance 100% van één jaar, indien de vulling met verdoving is gelegd. Zonder verdoving 6 maanden (Verdoven zorgt er bijvoorbeeld voor dat de omgeving droger is; dit komt de kwaliteit ten goede. Ook zorgt verdoving er voor dat u rustiger op de stoel ligt) Bij mensen die zeer sterk klemmen en/of knarsen wordt 1x gratis overlegd, daarna is het eigen risico. Voor tanden en kiezen die eigenlijk een kroon nodig hadden en waarbij u wilde vullen ivm financiën kennen we geen coulanceregeling.

- wortelkanaalbehandeling: geen coulance. Een tandarts boort niet te diep! Het gaatje zat te diep. De laatste boor boort nl niet actief, maar passief. Bacteriën maken de kies zacht van binnen en het schoepenradboortje volgt het zachte materiaal. Daarom zijn controlefoto's belangrijk; we willen liever vullen vóórdat er problemen ontstaan. Gaatjes ontstaan door onvoldoende poetsen. Mocht dus een wortelkanaalbehandeling volgen op een vulling, dan is er geen sprake van coulance. In het geval van een reeds gelegde wortelkanaalbehandeling geldt hetzelfde: geen coulance. Hierbij geldt de inspanningsverplichting door de tandarts. 95% slaagt. (Die overige 5% wordt op dezelfde wijze behandeld) Tijdens de wortelkanaalbehandeling bestaat een heel klein risico op instrumentbreuk. Dan is soms een doorverwijzing naar de endodontoloog noodzakelijk. Ook hierbij geldt geen coulanceregeling.

- last na trekken van een tand of kies: het lage tarief voorziet niet in een coulance consult. Dit is bewust zo geregeld door de NZA, die onze tarieven bepaalt.

- kronen: volledige coulance honorarium Hurx gedurende 1 jaar. Daarna 66% het tweede jaar, 33% het derde jaar en 0% vanaf het vierde jaar. De tandtechniekkosten worden door de technieker 5 jaar gegarandeerd. In vergelijking met andere praktijken is dit een zeer ruime regeling. Afbreuk van een klein stukje op een kieskroon is normaal. Opnieuw vastlijmen na tijdelijke en/of permanente lijm, waarbij de kroon eerder zonder verdoving geplaatst is, wordt wel berekend. (Zie kopje vulling)

- implantaten: als het implantaat binnen 1 jr los laat zetten we er onder coulance een nieuwe in, echter niet bij rokers (Dit is een groot risico). Een kleine meerprijs voor een nieuw implantaat kan wel worden berekend en eventuele regeneratiemiddelen voor het kaakbot worden tegen inkoopprijs ingebracht. De periode daarna is het honorarium in principe niet vergoed door ons. Afhankelijk van de situatie kan Hurx uiteraard in uw voordeel beslissen. De kroon op het implantaat kent dezelfde regeling als de normale kroon. Voor implantaten kunnen we helaas niet het bedrag teruggeven indien uw lichaam het implantaat afstoot, immers zijn de kosten al gemaakt. Vandaar voorziet de coulance regeling in een tweede kans. Indien u vermoedt dat de kroon of het afdekdopje op het implantaat los zit, graag zo snel mogelijk contact opnemen!

- prothese: gedurende twee maanden na het plaatsen van een definitieve prothese (indien geplaatst door Hurx) gratis consulten. Noodprothese: gedurende een week na het plaatsen gratis consulten. (Zijn eigenlijk niet inbegrepen. Zie NZA) Breuk van de prothese: de garantie (max 2 jr) wordt beoordeeld door de tandtechnicus. Het betreft in 90% van de gevallen geen materiaalfout, maar breuk door vallen (wasbak!) en te hard bijten.